Kurumsal Dijital Dönüşüm

Bilişim ve iletişim çağı olarak nitelendirilen 21.yy da firmalar yatırımlarını çoğunu kurum içi ve kurum dışı iletişime harcamaktadır. Bu süreçte Avkom Teknoloji olarak firmaların en iyi mesaj verme yöntemi olan görsel materyallerini daha çok kullanmasını sağlayarak dijital dönüşümlerini gerçekleştiriyor ve çağa ayak uyduracak seviyeye gelmelerine yardımcı oluyoruz.

Sektörlere göre farklılık gösteren dijital dönüşüm sürecinde kurumun günümüz teknolojilerine uyum sağlayarak;

Çalışanlarının, doğru mesajı kurum içi ekranlarla veya iptv sistemleriyle almasını sağlayarak kurumsal bağlılığını artırmaya

Müşterilerinin, lokasyona göre doğru kampanyalardan gorsel materyaller kullanarak haberdar olmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Örneğin;

Bir Perakende firmasının tüm Türkiye’deki mağazalarına dijital ekranlar yerleştirerek hem mağaza içi görsel zenginliği artırıyoruz, hem de müşterilere kampanyalarla ilgili mesajları daha güzel iletiyoruz.

Bir üretim firmasında, tüm üretim süreci analizini bir arada gösteren büyük video wall ekranlar kuruyoruz. Beraberinde Toplantı odaların verimli kullanılması için dijital bilgilendirme ekranları yerleştiriyoruz. Bu sistem üzerinden toplantıda ihtiyaç duyulacak tüm materyallere varana kadar organize edebiliyorlar.

Bir holding yapısı için kurum içi dikey ekranlar ile prosedürlerden yönetmeliklere kadar çalışanların kurum kültürünü oluşturmalarına katkı sağlıyoruz.

Bunlar gibi bir çok örnek ile kurumsal Dijital Dönüşümünüzü tamamlamanıza ve iletişim çağında çalışan ve müşterilerinizle daha sağlıklı ve sağlam iletişim kurmanıza destek oluyoruz.

Turkcell VideoWall